Orion telekom - Fiksni telefon na Androidu
Orion RING
Orion telekom - Fiksni telefon na Androidu
FAQ
Najčešće postavljena pitanja korisnika

  

Sadržaj:


Pre nego što počnete


Razlika između Orion RING i Orion VoIP?

 1. Orion VoIP
 2. Ukoliko korisnik, prilikom kreiranja naloga, odabere opciju Orion VoIP, u pitanju je izbor koji podrazumeva:
  • Korisnik sam kreira nalog za korišćenje usluge, odnosno korisnik ne koristi Orion telekom uslugu fiksne telefonije,
  • U pitanju je klasično, jednosmerno VoIP telefoniranje,
  • Cene međunarodnih poziva se kreću već od 5.55 din po minutu sa uračunatim PDV-om,
  • Poziv se ostvaruje po modelu biranja broja: 004630...(npr. neki fiksni broj u Berlinu). Neophodno je biranje broja započeti sa „dve nule“ – 00 , zatim pozivni broj za državu, potom grad i, konačno, željeni broj koji pozivate.

 3. Orion RING
 4. Korišćenje opcije Orion RING, namenjeno je isključivo korisnicima fiksne telefonije Orion telekoma.
  • Usluga je funkcionalna po pismenom zahtevu korisnika Orion telekomu, a nakon toga, njegov Android uređaj postaje zapravo fiksni telefon,
  • Preduslov korišćenja je Orion telekom CDMA mreža,
  • Cene poziva definisane su po važećem cenovniku za Orion telekom fiksnu telefoniju (cena po minutu već od 0,92 din sa uračunatim PDV-om),
  • Poziv se ostvaruje standardnim biranjem broja, dakle, moguće je koristiti imenik iz tablet-a, odnosno telefona.


Podešavanja VoIP naloga (user/pass) na aplikaciji?

 • Nakon otvaranja naloga klikom na dugme “Postani korisnik” korisničko ime i lozinku koje ste odabrali koristite za podešavanje Orion VoIP naloga na samoj aplikaciji. U polje “Ime naloga” upišite naziv Vašeg naloga, u polje “Korisnik” upišite odabrano korisničko ime, polje “Server” je unapred predefinisano dok u polje “Lozinka” upisujete lozinku koju ste odabrali pri kreiranju naloga. Klikom na dugme “Sačuvaj” otpočeće proces registracije Vašeg naloga. Ukoliko ste uneli odgovarajuće parametre u roku od nekoliko sekundi dobićete informaciju da je nalog registrovan. Orion VoIP nalog mogu podesiti i postojeći korisnici Orion Telekoma.

 • Napomena: Ovo ne važi za korisnike koji imaju otvoren Orion RING nalog. Ukoliko posedujete Orion RING nalog, podešavanje korisničkog naloga se vrši u skladu sa parametrima koje možete dobiti u nekoj od naših poslovnica ukoliko ih niste preuzeli prilikom zaključivanja ugovora za fiksnu telefoniju.


Gde i na koji način mogu proveriti stanje računa i dopunti kredit za VoIP nalog?

 • Da bi ste proverili stanje Vašeg računa i ujedno dopunili kredit, to će te učiniti tako što ćete izabrati opciju kupovne korpe na ekranu Orion telekom - Fiksni telefon na Androidu koja će vas odvesti na formu za logovanje. Unosom Vašeg korisničkog imena i lozinke, pristupate portalu na kome se nalaze informacije o stanju Vašeg računa.

 • Ukoliko želite da dopunite kredit to ćete učiniti tako što ćete ukucati kod sa vaše VoIP kartice i slediti dalja uputstva.


Na koji način povezati aplikaciju sa brojem fiksnog telefona?

 • Orion RING nalog mogu koristiti samo postojeći korisnici fiksne telefonije. Potrebno je da vlasnik telefonskog broja dođe u jednu od naših poslovnica i tamo potpiše saglasnost o izdavanju SIP lozinke. Ukoliko korisnik nije iz mesta gde postoji naša poslovnica (BG, NS, NI) može preuzeti formular sa našeg sajta, popuniti ga i proslediti nama, poštom ili mailom sa registrovane mail adrese. Nakon toga korisnik će dobiti parametre za podešavanje Orion RING naloga.

Da li prilikom prijema poziva zvoni fiksni i/ili Android telefon?

 • Ovo je jedno od najčešće postavljenih pitanja. Korišćenjem aplikacije i podešavanjem Orion RING naloga na Vašem telefonu podesili ste još jednu slušalicu sa Vašim brojem. Svaki poziv ka Vašem broju prouzrokovaće zvonjenje Vašeg fiksnog telefona i mobilnog telefona na kome će biti prikazan interfejs aplikacije.

Da li moram da imam kredita na mobilnom telefonu da bi mogao koristiti Android aplikaciju?

 • Korišćenje aplikacije ne prouzrokuje troškove Vašeg kredita kod mobilnog provajdera sem u slučaju kada za pristup Internetu koristite 3G saobraćaj zbog čega preporučujemo korišćenje aplikacije preko besplatnih WiFi mreža.

U kom formatu se vrši poziv fiksnog telefona?

 • Ukoliko koristite Orion VoIP nalog broj koji pozivate unosite u formi 00 381 11... U slučaju nastanka greške obratite pažnju na činjenice ukazane u pasusu Error 404?
 • Ukoliko koristite Orion RING nalog broj unosite na uobičajeni način kao preko fiksnog telefona.

Da li je moguća registracija fiksnog u inostranstvu koristeći Android aplikaciju?

 • Aplikacija radi svugde, ali nije namenjana za takvo korišćenje. Orion telekom može garantovati za funkcionisanje usluge samo u okviru granica Republike Srbije, na teritoriji pokrivenosti naše usluge i u skladu sa opštim uslovima o korišćenju. Ugovor mogu potpisati svi korisnici sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.


Da li je moguće uzeti fiksni broj telefona bez opreme, samo za korišćenje preko Android aplikacije?

 • U ovom trenutku Orion RING nalog mogu registrovati isključivo postojeći korisnici fiksne telefonije.


Korišćenje ćiriličnog pisma prilikom registracije na našu Android aplikaciju?

 • Korišćenje ćiriličnog pisma nije moguće, korisničko ime i lozinka, ukoliko sadrže slova, moraju se uneti isključivo latiničnim pismom.


Koliko karaktera je moguće uneti za password prilikom otvaranja VoIP naloga?

 • Treba voditi računa da prilikom otvaranja novog korisničkog naloga unesete maximalno 9 karaktera u kombinaciji brojčanih i slovnih karaktera.


Error 404?

 • Greška 404 je najčešća greška, koja se javlja usled pogrešno upisanog formata broja prilikom pozivanja. Unos broja treba da bude u formatu 00 381 11... (pozivni broj za državu, potom grad i, konačno, željeni broj koji pozivate). Neophodno je biranje broja započeti sa „dve nule“– 00,
 • Na primer da biste pozvali nekoga u Nemačkoj tačnije u Berlinu, to ćete uraditi na sledeći način: 00 49 030... nakon čega ide broj telefona.

Error 408?

 • Ukoliko Vam se desi greška ovog tipa, to ne treba smatrati ozbiljnim problemom. Greška ovog tipa se javlja usled "request time out" odnosno ukoliko ste previše vremena pauzirali prilikom definisanja odgovarajućeg zahteva. Sesije su podešene na odgovarajući vremenski period kako se resursi ne bi trošili, ukoliko duže vreme ne definišete odgovarajući zahtev.


Error 503?

 • Ovo je tip greške koja se javlja u zavisnosti od tipa konekcije. Da biste prevazišli problem ovog tipa proverite sledeće:

  • Proverite da li imate pristup Internetu,
  • Ukoliko koristite mobilnu mrežu za pristup Internetu proverite da li ste dozvolili pozive na ovaj način: Podešavanja -> Konfiguracija -> Dozvoljeno mi je da koristim mobilnu mrežu,
  • Potrebno je uključiti opciju "ICE" na sledeći način: Podešavanja -> Mreža -> Omogući ICE,
  • Ukoliko ništa od navedenog ne pomogne, postoji mogućnost da Vaš mobilni provajder filtrira SIP saobraćaj pa je u tom slučaju potrebno koristiti WiFi mrežu.

Powered by Orion Telekom Tim